16MnDR低温容器板厂家 > 容器板 > 容器板多少钱
信息详情

容器板多少钱

来源:022yuangang.com 点击: 发布时间:2019/10/31 17:09:43

容器板

 

产品
规格
材质
产地
容器板多少钱
2000*3
16MnR
天津
容器板多少钱
1220*9
16MnR
天津
容器板
1220*5
16MnR
天津
容器板
1250*6
16MnR
天津
容器板
1000*4
16MnR
天津
容器板
2000*25
16MnR
天津
容器板
2000*4
16MnR
天津
容器板
1800*9
16MnR
天津
容器板
1250*20
16MnR
天津
容器板
1500*1.5
16MnR
天津
容器板
1250*0.6
16MnR
天津
容器板
1000*0.2
16MnR
天津

是钢板中的一大类--容器板
具有特殊的成分与性能
主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。

新闻资讯
相关产品